Sveriges utrikeshandel januari-september 2004

2005-01-03
Sveriges varuexport ökade med nio procent och importen med sju procent under de tre första kvartalen 2004. När det gäller handeln med de nya EU-länderna har importen ökat kraftigt från Polen och Ungern (20 respektive 54 procent).

Stålexporten står för den största exportökningen med 21 procent. Även järnmalmsexporten har ökat kraftigt i värde (12 procent) jämfört med samma period 2003.

Totalt uppgick Sveriges export de tre första kvartalen 2004 till 663,5 miljarder kronor och importen till 530,4 miljarder.

Frågor om statistiken besvaras av Nils Eric Persson, 08-690 48 49 och nils.eric...@kommers.se

Till rapporten:
Sveriges utrikeshandel jan-sept 2004 
Till pressmeddelandearkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter