Nyheter

Sk%c3%b6rd.jpg
2017-08-14

SPS i nytt avtal om förenklade handelsprocedurer

I en ny rapport analyserar Kommerskollegium vad WTOs nya avtal om handelsprocedurer innebär på SPS-området för de myndigheter som arbetar med skyddet av människors, djur och växters liv och hälsa.
2017-07-25

Sveriges investeringsskyddsavtal med Indien har upphört

På begäran av Indien har det bilaterala investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Indien upphört att gälla för nya investeringar. Avtalet upphörde den 31 mars 2017. Detta betyder att svenska investerare som investerar i Indien måste ta privata försäkringar för att uppnå samma skydd som tidigare gavs av avtalet.
2017-07-14

Påverka EU:s nya frihandelsavtal med Australien, Chile och Nya Zeeland

I höst kommer EU inleda förhandlingar om nya frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland och Chile. Nu öppnar Kommerskollegium möjligheten för företag samt organisationer, som representerar det civila samhället och arbetsmarknadens parter, att lämna synpunkter och önskemål inför dessa förhandlingar.

Aktuellt

E-diariet

E-diariet Söker du i e-diariet?

Just nu är det en tillfällig försening i uppdateringen av e-diariet. Om du behöver få tag på ärenden med datum efter 8 juni - kontakta registrator via e-post på regist...@kommers.se.

Tullsuspensioner

Tullbefrielser och tullkvoter

Ansök om tullbefrielser och tullkvoter senast 23 augusti.

Konsultation

Karta av Saudiarabien Sverige-Saudiarabien

Lämna synpunkter och önskemål inför Sverige-Saudiarabiens ministermöte i höst om handelsfrågor.

Konsultation

Australien Chile Nya Zeeland

Förhandlingar om nya frihandelsavtal på gång. Lämna synpunkter senast 31 augusti respektive 15 september.

Brexit

Allt om Brexit

Allt du behöver veta om hur handeln SE-GBR påverkas av Brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies