Nyheter

tjanstedirektivet-last.jpg
2015-01-22

Vägledning om tjänstedirektivet uppdaterad

Många myndigheter och kommuner behöver ta hänsyn till EU:s tjänstedirektiv när de beviljar tillstånd, utövar tillsyn eller utformar föreskrifter. Kommerskollegiums uppdaterade vägledning ger stöd i det arbetet.
2015-01-16

Dags att ansöka om nya tullsuspensioner och tullkvoter

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.
2015-01-13

Kommissionen presenterar rapport om TTIP

EU-kommissionen presenterade under eftermiddagen den 13 januari de svar som inkommit genom det offentliga samrådet om investeringsskydd och tvistlösningsmekanismen, ISDS. Kommissionen lyfter i rapporten fram fyra områden som särskilt viktiga för fortsatt analys, men lämnar inga policyförslag.

Aktuellt

Affärer i EU

Länk till sida om den inre marknaden för företag Hjälp till företag

Kommerskollegium ger dig som företagare kostnadsfri hjälp. Vi informerar om regler för varor och tjänster och hjälper till att lösa hinder kring handeln.

TTIP

Kommerskollegiums uppdaterade rapportering om de pågående avtalsförhandlingarna mellan EU-USA Om TTIP

Senaste nytt och bakgrund till EU och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal (TTIP).

Green Trade

Kommerskollegiums nya rapport Making Green Trade happen illustreras av vindkraftverk ute i havet Making Green Trade Happen

Utan tjänster – ingen handel med miljövaror. Det är slutsatsen i denna nyutkomna rapport från Kommerskollegium.

Twitter

Följ oss på Twitter

På @Kommerskoll twittrar vi om nyheter, rapporter och aktiviteter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter