Nyheter

kretskort.jpg
2015-07-29

Tullar på IT-produkter bort också i Taiwan och Thailand

Nu har även Taiwan och Thailand anslutit sig till överenskommelsen om att avskaffa tullarna på cirka 200 produkter med anknytning till IT-området. Därmed är det 51 WTO-medlemmar som kommit överens om den uppdaterade produktlistan för Informationsteknikavtalet, ITA. Tullarna kommer avvecklas med början under 2016.
2015-07-27

Uppdaterat ITA-avtal avskaffar tullar på 200 IT-produkter

Tullarna på cirka ytterligare 200 produkter med anknytning till IT-området kommer att avvecklas med början under 2016. Det blev resultatet av förhandlingarna i Genève om en uppdaterad produktlista för Informationsteknikavtalet, ITA. Hittills har 49 medlemsländer i WTO anslutit sig till överenskommelsen som är öppen för alla WTO-medlemmar.
2015-07-17

Påverka reglerna för köp på internet

Vilka avtalsregler anser du ska gälla för köp via internet när säljaren finns i ett annat EU-land? Nu har företag, organisationer och privatpersoner möjlighet att komma in med synpunkter direkt till EU-kommissionen. Därefter väntas EU-kommissionen arbeta fram ett förslag på regler.

Aktuellt

TTIP - förhandlingarna

Tionde förhandlingsrundan

Information om senaste förhandlingsrundan mellan EU och USA om TTIP.

Påverka E-handeln

Påverka reglerna för köp på internet Påverka regler för internetköp

Delta i Kommissionens samråd genom att svara på frågeformulär.

Faktablad

Hur investeringsskydd i handelsavtal påverkar Sveriges ”rätt att reglera” ”Rätten att reglera” i frihandelsavtal

Hur investeringsskyddet i handelsavtal påverkar Sveriges ”rätt att reglera”, med utgångspunkt från avtalet mellan EU och Kanada.

Rapport

Introduktion till TBT i TTIP

Nu finns en introduktion till hur tekniska handelshinder skulle kunna hanteras i TTIP.

Nya SWEPRO

Banner Nya SWEPRO SWEPRO får nya kläder

SWEPRO – Sveriges samverkansforum för handelsprocedurförenklingar, har fått ny sammansättning och inriktning. Anneli Wengelin, kollegiets SWEPRO-samordnare, berättar mer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter