Nyheter

inre_marknad_stjarnor.jpg
2016-07-22

Mer krävs för att dra nytta av den inre marknaden

EU-kommissionen konstaterar i sin 2015-årsrapport att även om medlemsstaterna under de senaste fem åren blivit bättre på att tillämpa EU-rätten, krävs mer för att dra nytta av den inre marknaden. Hos Kommerskollegium kan myndigheter, företag och privatpersoner få hjälp.
2016-07-15

Liberia WTO:s 163:e medlem

Den 14 juli blev Liberia medlem i WTO och därmed även det åttonde minst utvecklade landet (MUL) att gå med i WTO sedan organisationen bildades.  Kommerskollegium har bistått Liberia under anslutningsprocessen och är inriktat på kapacitetsutveckling på det handelspolitiska området.
2016-06-25

Brexit - Storbritannien lämnar EU

Resultatet av den brittiska folkomröstningen blev ett ja till att lämna EU. Kommerskollegium har utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och också möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter