Nyheter

Sverige-i-handelsmoten-med-Kina-Japan-och-Indien.jpg
2014-10-29

Sverige i handelsmöten med Kina, Japan och Indien - lämna synpunkter på handelshinder

Sverige kommer under hösten och vintern att hålla tre olika handelsmöten med de tre ur handelssynpunkt viktiga asiatiska länderna Kina, Japan och Indien. Mötena är så kallade blandkommissionsmöten där handelsfrågor, bland annat handelshinder, är en mycket viktig del. Om du som företagare uppmärksammat något handelshinder i samband med handel med dessa länder är du välkommen att lämna dina synpunkter direkt till Kommerskollegium.
2014-10-27

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och EAC färdigförhandlat

Förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal mellan EU och EAC är nu avslutade. Avtalet innebär att EAC får tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för alla varor medan de gradvis ska eliminera sina tullar och kvoter gentemot EU under en övergångsperiod på 25 år. Syftet med avtalet är ekonomisk utveckling och det inkluderar utvecklingssamarbete.
2014-10-24

Ryssland inför utvidgat importstopp för livsmedel från EU

Den 21 oktober införde Ryssland ytterligare förbud för import av livsmedel från EU. Nya produktgrupper som drabbas är biprodukter från nötkreatur och svin, fin- och grovmalet mjöl av kött eller köttbiprodukter för livsmedelsändamål, samt fett från nötkreatur och andra djur.

Aktuellt

Begränsade öppettider

Fredag den 31 oktober har Kommerskollegiums registratur öppet mellan 9-11.

TTIP - senaste nytt

Kommerskollegiums uppdaterade rapportering om de pågående avtalsförhandlingarna mellan EU-USA TTIP i fokus

Senaste nytt om TTIP-förhandlingarna direkt från Europeiska kommissionen.

TTIP - förhandlingarna

Sjunde förhandlingsrundan

Information om den senaste förhandlingsrundan om TTIP.

Green Trade

Kommerskollegiums nya rapport Making Green Trade happen illustreras av vindkraftverk ute i havet Making Green Trade Happen

Utan tjänster – ingen handel med miljövaror. Det är slutsatsen i denna nyutkomna rapport från Kommerskollegium.

Twitter

Följ oss på Twitter

På @Kommerskoll twittrar vi om nyheter, rapporter och aktiviteter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter