Nyheter

utfragning-om-ttip-direktsant-i-svt.jpg
2015-04-23

Utfrågning om TTIP direktsänt i SVT

Närings- och utrikesutskottet har idag den 23 april hållit en offentlig utfrågning om frihandelsavtalet mellan EU och USA – TTIP. Syftet var att belysa olika frågeställningar och fördjupa utskottens kunskaper inom området. Även frågan om ett specifikt investeringsskyddsavtal (inklusive ISDS) belystes. Inledningstalare var Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.
2015-04-22

Kollegiets generaldirektör i utfrågning om TTIP

Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger kommer imorgon den 23 april att delta i Närings- och utrikesutskottets offentliga utfrågning om de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
2015-04-22

Seminarium 6 maj: Den inre marknadens ekonomiska effekter

EU:s inre marknad har funnits i över 20 år, men vad har den åstadkommit? Välkommen till ett seminarium där Kommerskollegium redovisar forskningen på området.

Aktuellt

Konferens

 6-7 maj: European Business Summit, Bryssel

Kommerskollegium presenterar rapporten Online Trade, Offline Rules vid denna årliga konferens som samlar beslutsfattare och företagare kring frågor viktiga för näringslivet.

Affärer i EU

Länk till sida om den inre marknaden för företag Hjälp till företag

Kommerskollegium ger dig som företagare kostnadsfri hjälp. Vi informerar om regler för varor och tjänster och hjälper till att lösa hinder kring handeln.

TTIP

Kommerskollegiums uppdaterade rapportering om de pågående avtalsförhandlingarna mellan EU-USA Om TTIP

Senaste nytt och bakgrund till EU och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal (TTIP).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter