Nyheter

fjader.jpg
2015-05-27

Dags att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.
2015-05-27

Kommerskollegium besvarade frågor om TTIP

Mycket liten påverkan på rätten att reglera, anpassning av regelsystem för att underlätta handel och hantera globala utmaningar och förenklad hälsoskyddslagstiftning som inte leder till sänkt skydd. Kommerskollegium rätade ut frågetecken kring klordoppade kycklingar och andra orosmoln under ett seminarium den 26 maj.
2015-05-27

Problem med socialförsäkring och uppehållsrätt fokus för Solvit 2014

Kommerskollegiums Solvitfunktion behandlade förra året nära 200 ärenden från personer och företag som fått problem med den fria rörligheten inom EU. De flesta ärendena rör socialförsäkring, uppehållsrätt och erkännande av yrkeskvalifikationer.

Aktuellt

Rapport

Introduktion till TBT i TTIP

Nu finns en introduktion till hur tekniska handelshinder skulle kunna hanteras i TTIP.

Påverka

Påverka nya ansökningar om tullfria varor Påverka nya ansökningar om tullfria varor

Du kan lämna invändningar mot ansökningarna om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 januari 2016 till Kommerskollegium.

Om TTIP

Kommerskollegiums uppdaterade rapportering om de pågående avtalsförhandlingarna mellan EU-USA Om TTIP

Senaste nytt och bakgrund till EU och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal (TTIP).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter