Ordförklaringar:

Kommerskollegium om...

Risk för sämre konkurrens i offentlig upphandling

EUs ministerråd har antagit nya regler för offentlig upphandling inom EU. Det ska bland annat bli lättare att använda offentlig upphandling för att nå flera samhälleliga mål, exempelvis när det gäller miljö eller sociala förhållanden.

Nyheter

eu_flagga.jpg
25 juli 2014

Senaste nytt om EU:s ekonomiska partnerskapsavtal

Från och med 1 augusti tillämpar Fiji det tillfälliga ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och Stillahavsstaterna. Under förra veckan avslutade även EU och Southern African Development Community (SADC) förhandlingarna för ett EPA. Avtalen bidrar förhoppningsvis till en minskning av fattigdomen och en integrering av dessa länder i världsekonomin.
23 juli 2014

EU-ländernas prestationer för den fria rörligheten sammanställda

Sverige är något bättre än EU-genomsnittet när det gäller att i tid införa EU-lagstiftning i svensk lag. Vi har också färre pågående överträdelseärenden än EU-snittet. Däremot är tiden det tar för kommissionen att ta ärendena till EU-domstolen längst inom EU. Det framgår av EU-kommissionens senaste så kallade Single Market Scoreboard, som omfattar 2013-2014.
18 juli 2014

EU och Ecuador avslutar frihandelsavtalsförhandlingar

Den 17 juli nådde EU och Ecuador en överenskommelse i frihandelsavtalsförhandlingarna som inleddes i december 2013. Överenskommelsen innebär en förbättrad tillgång till marknaden i Ecuador för viktiga svenska exportprodukter som till exempel bilar, insatsvaror för bilindustrin, alkoholprodukter. Avtalet innebär även förbättrade förutsättningar för tjänstehandel, investeringar och offentlig...

Aktuellt

Rapport

Länk till rapport om Sveriges utrikeshandel 2013 Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Ny rapport som bygger på den tidigare rapporten med samma namn som publicerades 2012.

Twitter

Följ oss på Twitter

På @Kommerskoll twittrar vi om nyheter, rapporter, seminarier och andra aktiviteter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter