Nyheter

sydkorea.jpg
2015-11-26

Frihandelsavtalet med Sydkorea träder ikraft

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea kommer att träda ikraft den 13:e december 2015 enligt en notis i Official Journal den 25:e november. Större delen av avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1:a juli 2011.
2015-11-12

Nästan 30 procent av jobben i Sverige är kopplade till handel

Drygt 1,3 miljoner jobb i Sverige är kopplade till utrikeshandeln. Hälften av dessa återfinns bland underleverantörer till den exporterande delen av ekonomin. Det här framgår av en ny rapport där Kommerskollegium undersöker sambandet mellan handel och sysselsättning i Sverige.
2015-11-11

TTIP kan bidra till utveckling av internationella standarder

Genom ett gemensamt förfarande för godtagande av standarder, kan EU och USA utveckla och bidra till framtidens internationella standarder. Det konstaterar Kommerskollegium i sin senaste rapport. Där presenteras också ett förslag på hur ett gemensamt standardiseringsförfarande kan se ut i rapporten som döpts till Transatlantic Standards Approval Scheme (TSAS).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter