Nyheter

Arbetstagardirektivet.jpg
2016-05-18

Kommerskollegium kontaktpunkt och samordnare för Arbetstagardirektivet

Den 21 maj 2016 träder direktivet om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, Arbetstagardirektivet, i kraft i EU. Direktivet har ett brett tillämpningsområde som omfattar likabehandling vad gäller allt från arbetsvillkor till bostad.
2016-05-18

Kommerskollegium gör podd

Protektionism, hållbarhet och digitalisering. Det är några av de ämnen som tas upp i nya Utrikeshandelspodden – en poddserie om och med Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.
2016-05-10

Skarp reaktion från Sverige på italienskt lagförslag

Skarp kritik riktas från Sverige på italienskt lagförslag om att inrätta ett statligt varumärke kallat "Italian Quality". Varumärket skulle snedvrida konkurrensen och riskerar att främja konsumtion av italienska varor på ett sätt som strider mot den fria rörligheten av varor.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter