Kommerskollegium om...

Risk för sämre konkurrens i offentlig upphandling

EUs ministerråd har antagit nya regler för offentlig upphandling inom EU. Det ska bland annat bli lättare att använda offentlig upphandling för att nå flera samhälleliga mål, exempelvis när det gäller miljö eller sociala förhållanden.

Nyheter

eus-inre-marknad.jpg
22 april 2014

Kraftig ökning av anmälda problem med den fria rörligheten 2013

Krav på särskild märkning av en produkt, erkännande av yrkeskompetens samt import av båtar och bilar är exempel på områden där personer och företag har stött på problem och fått hjälp av Solvit. Det framgår av Solvits årsrapport som publiceras idag.
14 april 2014

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 januari 2015. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast den 5 maj för en vidare diskussion.
07 april 2014

Årsrapport 2013: Medlemsländernas anmälningar av tekniska föreskrifter inom EU

EU-ländernas skyldighet att anmäla nationella tekniska föreskrifter ledde under 2013 till att flera regelförslag omarbetades och 26 förslag drogs tillbaka efter invändningar från olika medlemsländer eller Europeiska kommissionen. De har bland annat haft synpunkter på nationella regelförslag om kemikalier, livsmedel och hasardspel. Det visar Kommerskollegium i årsrapporten Medlemsländernas...

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter