Nyheter

Brexit.jpg
2016-06-25

Brexit - Storbritannien lämnar EU

Resultatet av den brittiska folkomröstningen blev ett ja till att lämna EU. Kommerskollegium har utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och också möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.
2016-06-22

Svagt första kvartal för Sveriges utrikeshandel

Efter ett starkt helår 2015 minskade Sveriges export av varor och tjänster med 0,1 procent under första kvartalet i år. Även importutvecklingen försämrades kraftigt men importen ökade ändå med 0,5 procent. Den kraftiga inbromsningen berodde till stor del på sjunkande export- och importpriser. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2016.
2016-06-17

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel

Storbritannien är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för tjänster och den fjärde viktigaste marknaden för varor. Om Storbritannien beslutar att lämna EU kommer förhandlingarna om regelverket för handeln avgöra villkoren för den framtida svensk-brittiska handeln. I en ny utredning analyserar Kommerskollegium Sveriges handel med Storbritannien.
2016-06-16

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter