Nyheter

Protectionism21st.jpg
2016-05-03

Protektionismens utveckling under 2000-talet granskas i ny rapport

I Kommerskollegiums nya rapport Protectionism in the 21st century sammanfattas olika ansträngningar för att övervaka protektionismen under 2000-talet. Viktiga trender analyseras, inklusive den övergripande frågan om protektionismen ökar eller minskar.
2016-05-02

Ny tullagstiftning från 1 maj

Den 1 maj införde EU en ny, moderniserad tullagstiftning. Den är ett viktigt steg mot en modernare och mer automatiserad tullhantering.
2016-04-26

EU inför importlicenskrav för stålimport från hela världen

EU kommer i maj att införa krav på importlicens för importera järn- och stålvaror från hela världen utom från Norge, Island och Liechtenstein.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter