Nyheter

inre_marknad.jpg
2015-09-28

Ny exportstrategi för Sverige

Den 28 september presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg Sveriges nya exportstrategi. Syftet med strategin är att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag.
2015-09-25

FN antar nya hållbarhetsmål för global utveckling

Mellan den 25 och 27 september möts världens ledare i New York för att anta FN:s nya globala mål för hållbarhet, Sustainable Development Goals (SDG). Målen ersätter de tidigare milleniemålen och gäller fram till och med 2030.
2015-09-22

Fortsatt uppåt för utrikeshandeln

Sveriges utrikeshandel fortsätter utvecklas positivt. Första halvåret 2015 ökade Sveriges export av varor och tjänster med 8,3 procent, importen ökade samtidigt med 6,5 procent. Totalt exporterade Sverige varor och tjänster till ett värde av 925 miljarder kronor och importerade för 799 miljarder kronor under första halvåret 2015. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel f...

Aktuellt

Undersökningar

Hur tycker du att den sociala tryggheten i EU/EES fungerar? Social trygghet inom EU/EES

Delta i konsultation om social trygghet inom EU/EES.

Standarder för digital inre marknad

Delta i konsultation om standarder för EU:s digitala inre marknaden.

TTIP - förhandlingarna

Tionde förhandlingsrundan

Information om senaste förhandlingsrundan mellan EU och USA om TTIP.

Om tekniska handelshinder

Läs Kommerskollegiums rapport

Om investeringsskydd

Läs Kommerskollegiums faktablad

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter