Sveriges utrikeshandel första halvåret 2006

2006-09-06
Sveriges varuexport ökade mycket kraftigt i värde, med 14 procent, och importen med 15 procent under det första halvåret 2006. Under det andra kvartalet var exportökningen inte lika stor som i början av året. Jämfört med första halvåret 2005 är dock värdeökningen mer än dubblerad. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första halvåret 2006.

Tyskland har nu mycket knappt gått om USA som Sveriges största exportmarknad. Exporten till Kina och Indien ökade med 27 respektive 55 procent. Dessa båda länder tillhör dock ännu inte Sveriges tio största handelspartners. Det gör numera Ryssland när det gäller importen till Sverige. Hittills i år har importen från Ryssland ökat med 78 procent.

Järnmalmsexporten ökade med 55 procent i värde, läkemedel med 24 procent och telekom med 10 procent, livsmedel med 17 procent, oljeprodukter med 45 procent. I volym ökade läkemedelsexporten med 19 procent medan exporten av lastbilar minskade med 12 procent.

När det gäller direktinvesteringar är det fortsatt större svenska investeringar utomlands än utländska investeringar i Sverige.

Frågor om rapporten besvaras av Nils Eric Persson 08-690 48 49 eller nils.eric...@kommers.se

Sveriges största exportmarknader Sveriges största leverantörsländer
1. Tyskland 1. Tyskland
2. USA 2. Danmark
3. Norge 3. Norge
4. Storbritannien 4. Nederländerna
5. Danmark 5. Storbritannien
6. Finland 6. Finland
7. Frankrike 7. Frankrike
8. Nederländerna 8. Belgien
9. Belgien 9. Ryssland
10. Italien 10. USA
Till pressmeddelandearkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter