KK_fasad.jpg

Kommerskollegiums senaste rapporter om globala värdekedjor

Länge var bilden av handel att en vara tillverkas i ett land i en fabrik för att exporteras till ett annat land. Den bilden är sedan länge förlegad. Istället kännetecknas handeln av att produktionen av varor och tjänster delas upp i arbetsmoment som utförs i olika delar av världen. Detta fenomen har kommit att betecknas ”globala värdekedjor”. Svensk export består exempelvis numera till minst en tredjedel av importerade varor och tjänster. I många länder är den siffran ännu högre.

Under senare år har Kommerskollegium behandlat globala värdekedjor och dess betydelse för handelspolitiken i flera rapporter som ni finner nedan.

Global Value Chains and the Transatlantic Trade and Investment Partnership

Global Value Chains and Services – An Introduction

Minecraft Brick by Brick – A Case Study of a Global Services Value Chain

Everybody is in Services - The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy

2012:2 Business Reality and Trade Policy – Closing the Gap

2010:6 Made in Sweden? Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges import och export

2010:6 Made in Sweden? A New Perspective on the Relationship between Sweden’s Exports and Imports

2010:2 Till er tjänst

2010:2 At your service

2010:1 Servicification of Swedish manufacturing

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies