Vad är ett handelshinder?

Vilka handelshinder upplever ert företag? Den frågan ställer vi på Kommerskollegium till företag inför att Sverige ska förhandla fram bättre handelsvillkor. Men vad menar vi då med handelshinder? Här är några exempel:

  • komplicerade, tidskrävande och otransparenta handelsprocedurer
  • import- och/eller exportrestriktioner
  • höga tullavgifter
  • olika tekniska regleringar, standarder eller testprocedurer
  • hälsorelaterade krav
  • svårigheter att delta i offentliga upphandlingar
  • skydd eller tillämpning av immateriella rättigheter
  • hinder relaterade till leverans av tjänster eller fri rörlighet för medarbetare
  • betalningsproblem
  • problem med korruption och brist på transparens

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies