Ceta innebär att 99 procent av varuhandeln mellan EU och Kanada blir tullfri inom sju år. Avtalet ger också bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster.

Ceta underlättar för dig som vill handla med Kanada

På den här portalen finns information kring Ceta som är relevant för dig som företagare när det gäller handeln med varor och tjänster, offentlig upphandling och mycket mer. Här kan ditt företag också lämna synpunkter till oss om handeln mellan EU och Kanada.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies