EU:s färdigförhandlade avtal - som ännu inte trätt i kraft

EU har förhandlat klart om frihandelsavtal med ytterligare ett 30-tal länder. Avtalen har dock ännu inte trätt i kraft.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies