EU:s frihandelsavtal förenklar handeln

Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att upprätta ett frihandelsområde där handeln länderna emellan liberaliseras, alltså underlättas. Liberaliseringen består av att bland annat tullar minskas eller avvecklas för varor med ursprung i frihandelsområdet. Förutom tullar omfattar EU:s frihandelsavtal även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom säkerställer avtalen en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö. De bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och vidareutveckla handel och investeringar med olika länder eller regioner.

Vilka har EU frihandelsavtal med?

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte några egna frihandelsavtal utan EU:s frihandelsavtal gäller. EU har frihandelsavtal med många länder och förhandlar med ett stort antal andra.

Klicka på bildspelet för en större version!

EU:s frihandelsavtal i olika skeden

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies