Burma/Myanmar - Kommerskollegium

Sanktioner mot Burma/Myanmar

Informationen senast uppdaterad 2017-01-12

EU häver handelsrestriktioner
Den 2 maj 2013 beslutade EU att häva samtliga sanktioner med undantag av ett vapenembargo och embargo mot utrustning som kan användas för inre förtryck. 

Bakgrund till hävning av sanktioner
Burma har genomfört demokratiska reformer, släppt politiska fångar och lättat på censur mm, åtgärder som lett till att EU häver nästan samtliga restriktioner mot landet.

Kommerskollegiums uppdrag

För närvarande är Kommerskollegium inte behörig myndighet för några uppgifter avseende Burma.

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) hanterar frågor kring de restriktioner som fortsatt gäller.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies