Importlicenser

Vill du importera järn, stål eller aluminium till EU kan du behöva en importlicens. I Sverige utfärdar Kommerskollegium importlicens för industrivaror. Alla regleringar är gemensamma för hela EU och de licenser vi utfärdar är giltiga i hela EU. Vår målsättning är att handlägga licensärenden inom fem arbetsdagar.

Sök licens för järn, stål eller aluminium

 

26 april 2018: Licenskrav på import av aluminium införs 

Licens kommer att krävas vid import 15 kalenderdagar efter ikraftträdandet, d.v.s. från den 12 maj 2018.

Läs mer under Frågor och svar.

Logga in

Internetavisering för att se ditt företags ansökta licenser.

 

Prenumerera

Prenumerera på licensmeddelanden

 

Kontakt

Kontakt importlicensansökan

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies