verksamhet1.jpg

Handelshinder i länder utanför EU

Det finns många exempel på handelshinder. Det kan exempelvis vara tullar, krav på extra eller ovanlig dokumentation, intyg från konsulat, diskriminerande eller oskäliga produktbestämmelser, skatter och tilläggsavgifter, licenser eller import- respektive exportförbud. När handelshinder i länder utanför EU anmäls till Kommerskollegium tar vi hand om ärendet och undersöker vilka åtgärder som är möjliga att vidta. Kommerskollegium samarbetar med utrikesdepartementet, kommissionen och de svenska ambassaderna för att driva handelshinderärenden.

EU har upprättat en marknadstillträdesstrategi för att undanröja handelshinder utanför unionens gränser. Arbetet är ett samarbete mellan EU-kommissionen, EU:s medlemsländer och näringslivet. Samordning av arbetet sker i marknadstillträdeskommittén som möts en gång i månaden i Bryssel. Där tas olika hinder upp av EU-kommissionen medlemstaterna och diverse branschorganisationer.

I ett trettiotal av EU:s viktigaste handelspartners finns även lokala marknadstillträdesteam etablerade i huvudstäderna, som leds av kommissionen. I detta arbete deltar även medlemsländernas ambassader samt representanter från EU:s näringsliv.

I EU:s marknadstillträdesdatabas (Market Access Database) kan du läsa mer om vilka hinder som prioriteras i det pågående arbetet på EU-nivå (Trade Barriers). Där finns också information om vilka förfaranden och dokument som krävs för import i länder utanför EU-länder, (Procedures and Formalities) vilka tullnivåer länderna tillämpar (Tariffs).

Se film om hur du söker information i databasen (filmen fungerar dessvärre inte med Chrome. Se istället filmen på kommissionens webbplats):

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies