Barn-med-jordglob.jpg

Handelsbistånd

Allt svenskt bistånd, eller utvecklingssamarbete som det också kallas, ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor. Detta är också Kommerskollegiums långsiktiga mål med utvecklingssamarbetet. Vår myndighet kan bidra genom att öka utvecklingsländernas integrering i den internationella handeln och därmed deras möjligheter att dra nytta av handel och handelsförhandlingar.

Våra utvecklingsprojekt syftar till att stärka statliga institutioner som arbetar med handelsfrågor, genom långsiktigt institutionellt samarbete eller kompetensutveckling av enskilda tjänstemän. Behoven i de länder som vi arbetar med är utgångspunkten för våra samarbeten. Inriktningen på biståndsverksamheten följer också regeringens styrinstrument på området, såsom riktlinjer, samarbetsstrategier och den ramöverenskommelse som finns mellan kollegiet och Sida.

Som expertmyndighet på handelsområdet arbetar Kommerskollegium med frågor som ligger inom ramen för myndighetens unika kompetens och kärnverksamhet inom det handelspolitiska området. Vårt utvecklingssamarbete, innebär att våra experter förmedlar sin kunskap och samtidigt får ta del av andra länders perspektiv på handelsfrågor.

På Kommerskollegium finns också den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS). OTGS bistår kostnadsfritt exportörer från utvecklingsländer med information om regler och krav för export till Sverige och EU. De kan också vända sig till oss för att komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies