Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Sverige i EU

Handel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet

I denna utredning redovisar och kommenterar Kommerskollegium en stor mängd statistik över utrikeshandel, direktinvesteringar, personrörlighet,tillväxt och produktivitet för att belysa hur den svenska ekonomin har utvecklats under de senaste decennierna, med ett särskilt fokus påutvecklingen efter färdigställandet av EU:s inremarknad och Sveriges EU-medlemskap.

Det framgår att Sverige har blivit ett mycket öppnare land under tiden som EU-medlem, sett till utrikeshandelns betydelse för hela den svenska ekonomin. Dessutom är det tydligt att närmare tre fjärdedelar av Sveriges utrikeshandelmed varor och tjänster sker med länder på just EU:s inre marknad.

Executive summary in English: Sweden in the EU

  • Titel: Sverige i EUHandel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 36
  • ISBN: 978-91-88201-43-0
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies