Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EU

En analys av förslagen

Storbritannien kom i juli 2018 ut med ett policydokument, en så kallad vitbok, om den framtida relationen med EU. Den kan ses som en utgångsposition inför förhandlingarna om relationerna med EU efter Storbritanniens utträde. Kommerskollegium analyserar förslagen utifrån sina verksamhetsområden: internationell handel och EU:s inre marknad.

Summary in English: The UK policy paper on the future relationship with the EU - an analysis of the proposals

  • Titel: Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EUEn analys av förslagen
  • Utgiven: 2018
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 25
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies