Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Brexit

Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien

I september 2016 fick Kommerskollegium ett uppdrag av regeringen att analysera och lämna alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU och dess inre marknad. I uppdraget ingår även att analysera och lämna alternativ till hur tull- och handelsprocedurer för handel med varor mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU.

Som utgångspunkt för analysen har kollegiet valt att ta med avsnitt som översiktligt beskriver vilka regelverk som styr handeln idag. Genom att utgå från avtal som EU slutit med andra länder har vi sedan belyst hur dagens situation kommer att förändras om handelsrelationen med Storbritannien skulle komma att regleras på ett liknande sätt.

Det finns även en engelsk sammanfattning av utredningen:
Brexit – Options for a future regulatory framework for trade in services and customs and trade procedures between the EU and the UK 

  • Titel: BrexitAlternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien
  • Utgiven: 2017
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 177
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies