Krav på personnummer skapar problem för EU-medborgare i Sverige

2014-03-18

Utan personnummer är det svårt att få tillgång till många tjänster och funktioner i det svenska samhället. Det är ett problem också för EU-medborgare som flyttar till Sverige, visar en kartläggning som Kommerskollegium gjort.

Är man medborgare i något av EU-länderna har man rätt att fritt flytta inom EU, enligt EU:s grundläggande princip om den fria rörligheten. Man har rätt att arbeta, starta eget, studera eller bosätta sig i ett annat EU-land.

Kommerskollegium har i en ny rapport undersökt hur den fria rörligheten fungerar för EU-medborgare som flyttar till Sverige. Enligt rapporten är det mycket som fungerar bra, men det finns hinder. Hit hör användandet av personnummer som i Sverige behövs för att teckna bostadskontrakt, öppna bankkonton, göra ärenden på nätet, hämta ut paket, skriva in sig som arbetssökande, skriva in barn i förskola eller skola, få tillgång till sjukvård m m.

- Att inte komma åt de enskilda tjänsterna kan vid varje tillfälle vara ett irritationsmoment. Men när samma svårighet uppstår hos flera olika aktörer i vitt skilda situationer kan det uppfattas som verkligt hinder för en tillvaro i Sverige, säger Sofia Råsmar, utredare vid Kommerskollegium.

Andra problem för EU-medborgare är svårigheter att i Sverige få sin yrkeskompetens prövad och erkänd. Handläggningstiderna vid ansvariga myndigheter är vid flera tillfällen längre än vad som är tillåtet enligt EU-rätten. I rapporten tar man bl.a. upp exemplet med ett bemanningsföretag som ville hyra ut sjuksköterskor i Sverige och som efter sex månader fortfarande inte fått något svar från ansvarig myndighet.

- EU-länderna är skyldiga att se till att principen om den fria rörligheten fungerar, understryker Ilja Tykesson, utredare på Kommerskollegium.

Rapporten ”Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare” presenteras på ett förmiddagsseminarium på Kommerskollegium 19 mars.

Frågor om rapporten besvaras av utredarna:

Sofia Råsmar, 08-690 49 43 eller sofia....@kommers.se

Ilja Tykesson, 08-690 49 46 eller ilja.ty...@kommers.se

 

Till pressmeddelandearkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies