EU_USA.jpg

Har ditt företag problem med USA-handeln? Svara på kommissionens enkät!

2014-08-12

EU-kommissionen vill få en bild av de svårigheter som företag stöter på när de handlar med USA. Detta för att i förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) kunna komma tillrätta med handelshindren. Kommissionen uppmuntrar nu företag att delge sina erfarenheter i en enkät på nätet.

EU-kommissionens offentliga samråd riktar sig främst till små- och medelstora företag. Enkäten, som är på engelska, tar 15-20 minuter att fylla i och ligger öppen till den 15 december 2014. Kommissionen uppmuntrar företag att medverka med erfarenheter av och synpunkter på handeln med USA, något den ser som betydelsefulla bidrag till förhandlingarna.  

Kommerskollegium bevakar förhandlingarna om frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avalet (Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement) för Sveriges räkning. Att identifiera och analysera handelshinder mellan EU och USA är en viktig del i detta uppdrag. Vi har bland annat publicerat rapporten ”Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” som berör handelshindren mellan EU och USA.

Mer information

Till enkäten: link to the survey

Kommerskollegiums rapport ”Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies