wto_flaggor.jpg

WTO ger EU rätt i tvist om sällsynta jordartsmetaller

2014-03-28

WTO meddelade den 26 mars att en tvistlösningspanel kommit fram till Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller, tungsten och molybden strider mot landets WTO-åtaganden. Panelen tillsattes i juli 2012 på begäran av EU, USA och Japan.

Sällsynta jordartsmetaller ingår i en rad högteknologiska, innovativa och energibesparande produkter som hybridbilar, elbilar, vindkraftverk, men även i ett antal andra produkter. Kina svarar för mer än 90 procent av världsproduktionen av sällsynta jordartmetaller.

Mer information

Utredning om sällsynta jordarbetsmetaller från 2011
Mer om panelutslaget

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies