e-handel3.jpg

Samråd om detaljhandeln i EU

2017-08-30

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få in synpunkter om bland annat näthandelns och nya konsumentvanors ökande betydelse för detaljhandeln och dess regelverk. Samhället i stort och framförallt handlare, berörda myndigheter och konsumenter är välkomna att tycka till.

Detaljhandeln är EU:s största näringslivssektor utanför finansvärlden räknat i antal företag och jobb och är mycket viktig för EU:s ekonomi. Samrådet följer upp strategin för den inre marknaden och kompletterar kommissionens granskning av de nationella regelverken för detaljhandeln.

Samrådet kommer att pågå fram till 17 oktober 2017.

För ytterligare information kontakta Marita Ljunggren, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 32
E-post: Marita.l...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies