plast.jpg

Nya tullfria insatsvaror från den 1 juli

2011-07-04

Den 1 juli blev närmare 90 nya insatsvaror tullfria. Beslutet omfattar varor som företag i EU har ansökt om att få importera tullfritt för att de ska ingå i vidare tillverkning inom unionen. Framförallt omfattas varor inom plast och kemisektorn, men beslutet rör även varor som till exempel koncentrat och puréer för tillverkning av juicer och vissa elektroniska komponenter. Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

Europeiska kommissionen uppskattar att EU:s industri kommer att spara närmare 36 miljoner euro per år genom att inte behöva betala tull för dessa varor. Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner. För information om vilka varor som beslutet omfattar, läs här

Beslutet omfattar också ändringar för tullfria kvoter. En (1) ny kvot introduceras samtidigt som volymen ökas för sex stycken kvoter. För fyra av dessa sker ökningen retroaktivt från 1 januari i år. För mer information om vilka kvoter beslutet berör, läs här. En tullfri kvot innebär att en viss mängd av varan kan importeras tullfritt. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om ”först till kvarn”. 


Läs mer här

Läs om hur du ansöker om tullfrihet för andra insatsvaror än de som omfattas av systemet idag här


För mer information kontakta Anna Hallam
E-post: anna.h...@kommers.se
Tel: 08-690 48 64

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies