tradeandjobs_sv.jpg

Nästan 30 procent av jobben i Sverige är kopplade till handel

2015-11-12

Drygt 1,3 miljoner jobb i Sverige är kopplade till utrikeshandeln. Hälften av dessa återfinns bland underleverantörer till den exporterande delen av ekonomin. Det här framgår av en ny rapport där Kommerskollegium undersöker sambandet mellan handel och sysselsättning i Sverige.

- Utrikeshandeln har en större betydelse för sysselsättning i Sverige än vi tidigare kunnat visa. Rapporten understryker vikten av export för sysselsättningen i den svenska ekonomin. Samtidigt pekar det här på att handelshinder för till exempel varor riskerar att påverka inte bara sysselsatta i exportsektorn utan även sysselsatta hos underleverantörerna, där tjänstesektorerna har än större betydelse, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Nya handelsmönster förändrar den traditionella bilden av utrikeshandeln och dess effekter. Kommerskollegium har därför valt att undersöka hur sysselsättning i Sverige är relaterad till exporten från Sverige. För att fånga upp hur nya handelsmönster påverkar sysselsättningen undersöks även relationen mellan sysselsättning i Sverige och utvecklingen i de globala värdekedjorna.

Tjänstesektorernas andel av sysselsättning som understöds av export har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. 2011 utgjorde tjänstesektorerna 45 procent av sysselsättningen i exporterande delen av svensk ekonomi, en ökning med 20 procentenheter jämfört med 1995. Inkluderas underleverantörerna ökar tjänstesektorernas andel till hela 62 procent av totalt antal sysselsatta genom export. Tjänstesektorernas ökade betydelse har främst skett inom den exporterande sektorn.

Viktiga handelspartners för sysselsättning i Sverige är de stora mottagarländerna av svensk export: Tyskland, USA, Danmark och Finland. Sammanlänkningen mellan Sverige och andra länder genom handel i de globala värdekedjorna har ökat betydelsen av globala destinationer för sysselsättningen i Sverige. USA utgör den viktigaste marknaden och Kina ökar i betydelse. Kinas ökade relevans för världshandeln har alltså även betydelse för sysselsättning i Sverige.

- USA:s betydelse för sysselsättning i Sverige är självklart intressant i ljuset av nuvarande handelsförhandlingar mellan EU och USA inom ramen för TTIP. Kinas betydelse pekar på den globaliserade handelns effekter där globala destinationer fått en allt större betydelse för såväl handel som sysselsättning i Sverige, säger Anna Stellinger.


Mer information

Läs rapporten Trade is Essential for Jobs - a Value Chain Perspective for Sweden

Frågor om rapporten besvaras av:
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter...@kommers.se.

Olle Grünewald, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Relaterat

Infograf över handelns relation till jobben i Sverige

Ladda ned infografen som pdf här:

på svenska

på engelska

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies