Indiens_flagga.jpg

Chans ta upp handelshinder i Indien när Sverige och Indien diskuterar handeln

2019-08-22

Har ditt företag stött på hinder och problem i affärerna med Indien? Hör av dig till Kommerskollegium, som kommer att lämna underlag till regeringen inför ett möte med Indien i höst. Vi behöver ditt svar senast den 10 september.

Uppdaterad: Nytt sista datum för att skicka in synpunkter - 10 september.

Sverige och Indien kommer att diskutera handelsfrågor i ett så kallat blandkommissionsmöte i höst. Syftet med mötet är bland annat att hitta lösningar för att ta bort hinder och underlätta för företag. Det kan gälla allt från tullar och skatter till svårigheter med offentlig upphandling eller regler som hindrar överföring av data. 

Om du vill att handels- eller investeringshinder som ditt företag upplever ska tas upp under mötet tar vi gärna emot uppgifter om dessa. Vi behöver en tydlig beskrivning av hindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om ni redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via EU-kommissionen.

Kommerskollegium följer offentlighets- och sekretesslagen. Därför är det bra om du meddelar oss om du anser att något i ditt svar utgör känslig information för företaget.

Använd våra frågeformulär, skicka in senast 10 september

Frågeformulär på svenska
Frågeformulär på engelska 

Det går även bra att kontakta Kommerskollegium direkt:

Henrik Isakson
Telefon: 073–424 49 07
henrik....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies