Observera att databasen inte innehåller genomförandeåtgärder som rapporterats efter den 1 januari 2009. Från och med 2009 innehåller kollegiets Genomförandedatabas endast direktivets titel och uppgift om vilket departement i Sverige som ansvarar för genomförandet. En kontroll i EUR-Lex bör alltid göras i de fall där Genomförandedatabasen saknar uppgifter om genomförandet. Läs mer om Genomförandedatabasen på Kommerskollegiums webbplats
TitelCelexkodEGT/EUT-kodAnsvarigt departementKlassificering
Sök Genomförande av EU-direktiv