Så arbetar vi

SWEPRO har till uppgift att sammanföra relevanta representanter för offentlig och privat sektor för diskussioner och informationsutbyte om arbetet på handelsprocedurområdet. I SWEPRO sker samverkan kring förenklade handelsprocedurer och informationsflöden i den internationella handeln. Rådet följer utveckling, förhandlingar, trender och tendenser inom handelsprocedurområdet.

SWEPRO administreras av Kommerskollegium som också innehar ordförandeskapet.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se