SWEPRO-kansliet

SWEPRO-kansliet administreras av Kommerskollegium.

Tfn: 08-690 48 00
Fax: 08-690 48 50

Anneli Wengelin
anneli.w...@kommers.se
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, handelsrelaterad korruption

08-690 48 57

 

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se