Välkommen till SWEPRO
– Sveriges råd för handelsprocedurer

SWEPRO är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. SWEPRO:s kansli administreras av Kommerskollegium.

SWEPRO samlar ett brett spektrum av representanter från departement, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv. Möten hålls i "rundabords-format" två gånger per år i Kommerskollegiums lokaler på Drottningatan 89 i Stockholm. Varje möte har ett i förväg definierat tema. De synpunkter, tankar och förbättringsförslag som kommer upp på mötena tas vidare på lämpligt sätt och följs upp på kommande möte.

SWEPRO är öppet för den som vill delta men antalet är begränsat till ett tjugotal deltagare för att gynna en aktiv diskussion. Minnesanteckningarna läggs ut på Kommerskollegiums webbplats. Du som inte själv har möjlighet att delta men ändå vill lyfta någon fråga eller lämna synpunkter och input till SWEPRO kan ringa, skicka e-post eller skriva brev till SWEPRO-kansliet.


 

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se