Kort historik

Sverige ses allmänt som pionjärlandet för handelsprocedurer. Idén om att förenkla exportdokumentationen väcktes redan år 1953. Vid diskussioner med andra länder stod det snart klart att det var genom att förenkla och standardisera handel över gränserna som de stora vinsterna kunde uppnås.

SWEPRO knöts till Kommerskollegium 1993 och är världens äldsta PRO-organisation. Dessa PRO-organisationer härstammar från UNECE:s rekommendation 4 där länder uppmanas att ha ett samlande organ för handelsberörda myndigheter och näringslivsorganisationer. Syftet med PRO-organisationerna är att diskutera aktuella frågor och utbyta information.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se