Grundläggande principer

De grundläggande principerna för förenklingar av handelsprocedurer är transparens, harmonisering, standardisering och förenkling. Läs mer om det på Kommerskollegiums webbplats.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59.
info.s...@kommers.se