Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: klimatkonvention

Klimatkonventionen

Klimatkonventionen, undertecknad 1992 och i kraft från 1994, är ett ramverk för åtgärder som syftar till att minska klimatförändringarna. Parterna till Klimatkonventionen har bland annat åtagit sig att rapportera regelbundet om utsläpp och åtgärder. I mitten av 1990-talet bedömdes detta inte vara tillräckligt. Förhandlingar inleddes vilka utmynnade i Kyotoprotokollet som innehåller bindande utsläppsåtaganden för i-länderna fram till 2020. Kyotoprotokollet har sedan ersatts av Parisavtalet som trädde i kraft 2016, men där åtaganden börjar gälla först 2020.

Se Multilateral Environmental Agreements, Kyotoprotokollet samt Parisavtalet.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies