Nyheter

Statistik.gif
2019-03-19

2018 – ett starkt år för utrikeshandeln

Sveriges utrikeshandel fortsätter att öka och importen växer snabbare än exporten. Varuexporten ökade med 10 procent i värde och varuimporten med 12 procent. Även volymmässigt ökade varuimporten mer än varuexporten, importen gick upp 5,3 procent och exporten 4,4 procent. I utrikeshandeln med tjänster stod också importen för den största ökningen, 3,3 procent.
2019-03-04

Handelsstatistik per land nu tillgänglig för helåret 2018

Hur mycket skogsprodukter exporterades från Sverige till ett visst land? Vilka är de varor vi handlade mest med i Sveriges handel med Tyskland, Kina eller Norge 2018? Nu är Kommerskollegiums handelsstatistiska landfaktablad uppdaterade för hela år 2018.
2019-02-28

Ny rapport om Sveriges ekonomiska utveckling före och efter EU

EU är en viktig marknad för Sverige. Det visar en ny rapport från Kommerskollegium som också pekar på hur handel, investeringar, personrörlighet, tillväxt och produktivitet har utvecklats från tiden före Sveriges medlemskap i EU till idag. Utredaren Emma Lund lyfter fram några viktiga slutsatser i rapporten.

Aktuellt

Avtalet EU-Japan

Avtalet EU-Japan Avtalet EU-Japan

Allt om frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Working in Sweden

Ny webbplats

För dig som vill arbeta eller driva företag i Sverige - samlad information från flera myndigheter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies