Världshandeln med varor

Under de senaste decennierna har det skett betydande förändringar i de globala produktions- och handelsstrukturerna. Några av de mest framträdande trenderna är att varuhandeln har ökat nästan dubbelt så mycket som produktionen. De största förändringarna har skett i icke-avancerade ekonomier, s k emerging economies, som ökat sin export med nästan sex gånger och mer än tredubblat sin produktion. Genom att betrakta utvecklingen i ett regionalt sammanhang kan vi se att det är tillväxtländer i Asien som svarar för den absolut största ökningen av handeln och haft en produktionsökning som varit mer än fyra gånger så stor som övriga världen. Diagrammen nedan visar hur varuhandeln och produktion i världen har utvecklats, i volym, per månad sedan 1991 (Indexvärde 1991M01=100). Statistiken är hämtad från CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Klicka på diagram för att förstora (öppnas i nytt fönster).

 

Världshandeln och produktion

 

Världshandeln och produktion efter typ av ekonomi

 

Världshandel efter region

 

Produktion (volym) efter region

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies