0bccbc113f7047848375704cf6fb98e1.jpg

UN/CEFACT

Kommerskollegium deltar aktivt i arbetet med förenkling av handelsprocedurer i UN/CEFACT. UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and Electronic Commerce) är den undergrupp till UNECE som rent praktiskt sköter arbetet med utvecklandet av verktyg och rekommendationer genom ett antal olika arbetsgrupper. UN/CEFACT är en organisation som består av deltagare från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter samt från näringslivet. Varje år anordnar UN/CEFACT ett forum i något av medlemsländerna där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter samt diskuterar aktuella frågor inom området.

Under denna sektion på Kommerskollegiums webbplatsen hittar du aktuell information från UN/CEFACT .

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter