CETA, Comprehensive Economic Trade Agreement, innebär att företag från EU får ett utökat tillträde till den kanadensiska marknaden och vice versa.

Ett av de mest omfattande avtalen som EU har förhandlat hittills

CETA-avtalet, som träder ikraft någon gång efter sommaren 2017, innebär att nästan alla tullar i varuhandeln mellan EU och Kanada tas bort. Det blir också enklare att handla med tjänster. Kanada öppnar upp sin marknad för offentlig upphandling på alla nivåer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies