Sanktioner mot Nordkorea

Informationen senast uppdaterad 2017-04-12

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Att landet, i strid med internationella överenskommelser har utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar vilket är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium kan bevilja undantag från förbud mot export av lyxvaror (i form av en exportlicens) enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr.329/2007 (ändrad genom förordning (EU) nr. 2016/841 av den 27 maj 2016) om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea, se 3§ förordningen (1997/969) om import- och exportreglering.

Exportrestriktioner på lyxvaror har införts då dessa anses öka regimens inflytande.

Övriga handelsrestriktioner

Ytterligare förbud genomfördes genom (EU) nr. 296/2013 av den 26 mars 2013.

EU-förordningarna nr. 137/2013, nr. 370/2013nr. 1059/2014, nr. 2015/1062, nr. 2016/315, nr. 2016/569, nr. 2016/659, nr. 2016/780 av den 19 maj 2016 och och nr. 2017/661 av den 6 april 2017 innehåller uppdaterad information avseende listade personer och företag samt i vissa fall nya listningar. EU-förordning nr. 2016/465 av den 31 mars 2016 inför undantagsmöjligheter kopplade till ett listat företag.

Förordning (EU) nr. 2016/682 av den 29 april 2016 samt förordning (EU) nr. 2016/841 av den 27 maj 2016 inför ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Sanktionerna har uppdaterats genom förordning (EU) nr. 2016/1333, (EU) nr. 2016/1831, (EU) nr. 2016/2215 och (EU) nr. 2017/330. I februari 2017 utvidgades sanktionslistan vilket innebär att man nu har ett importförbud för koppar, nickel, silver, zink och statyer samt exportförbud för helikoptrar och fartyg. Det koppar, det nickel, det silver, det zink, de statyer samt de helikoptrar och fartyg som omfattas av förbudet har man genom EU-förordning 2017/661 (länk) från den 6 april 2017 definierat tydligare med angivelse av respektive varas tullnomenklatur-nummer ("KN-nummer").

Ansökan om exporttillstånd

Kommerskollegium behöver följande information vid ansökan om en exportlicens:

  • Uppgift om ansökande part
  • Bakgrund och motivering för ansökan om undantag
  • Eventuella avtal som ansökan om undantag grundar sig på
  • Fullmakt
  • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
  • Annan information som är relevant för förfrågan om tillstånd i det specifika ärendet

Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies