Om licenshandboken

Licenshandboken fungerar som en uppslagsbok över EU:s regleringar över det område som Kommerskollegium ansvarar för, industrivaror det vill säga andra varor än jordbruks- och fiskevaror. Handboken beskriver och förklarar de villkor som gäller för importen till Sverige/EU. För närvarande finns regleringar på industrivaruområdet endast för textil från vissa länder

Handboken är av vägledande karaktär. Om väsentliga intressen berörs bör information inhämtas från gällande EU-förordningar och andra bindande rättsakter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter