Ansök om importlicens

Ansök om importlicens genom att fylla i ansökningsblankett som du finner under länken nedan. Ansökan kan också skickas i original tillsammans med det underlag som krävs till:

Kommerskollegium
Licensärenden
Box 6803
113 86 Stockholm

Vilket underlag som krävs för olika varor framgår av informationsbladen med licenskrav (se kolumnen till vänster).

För den som önskar skicka importlicensansökan med e-post är det för stålvaror under övervakning möjligt att skicka en skannad ansökan tillsammans med underlaget till: lic...@kommers.se

Ansökningsblankett
Anvisningar till ansökningsblankett

Mer information om vilka krav som gäller för licenserna hittar du här:

Licenskrav - Järn och stål
Licenskrav - Textilvaror


Notera särskilt att licens inte behövs för järn- och stål om det gäller leveranser med en nettovikt av högst 2 500 kg. Undantag från licenskrav gäller per TARIC-nummer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies