Brexit%20temasida.jpg

Brexit ur ett handelsperspektiv

Resultatet av den brittiska folkomröstningen blev ett ja till att lämna EU, vilket betyder att "Brexit" är ett faktum. Ett medlemslands uträde ur EU kommer att få betydande konsekvenser, inte minst ur ett handelsperspektiv.

För Sverige är Storbritannien en mycket viktig handelspartner och en av de medlemsstater inom EU som tillsammans med Sverige starkt verkar för frihandel. 

Kommerskollegium har därför utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och också möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.

På den här samlingssidan hittar du aktuella utredningar och annat informationsmaterial kring Brexit och dess betydelse för handeln.

Mer information


Läs utredningen Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel – inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Läs PM:et Reflektioner om "Brexit"

Frågor besvaras av:

Olle Grünewald
Tel: 08-690 48 73, 073-424 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Erik Dahlberg
Tel: 08-690 48 75, 073-424 48 75
E-post: erik.da...@kommers.se

Aktuellt:

Uppehållsrätten för EU-medborgare påverkas inte än
Uppehållsrätten för de nästan 3 miljoner EU-medborgare som bor i Storbritannien kommer inte att påverkas av folkomröstningen förrän Storbritannien formellt lämnar Unionen.

Läs med på den brittiska regeringens webbplats


Infograf:

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies