Ordförklaringar:
mote1.jpg

För företag och privatpersoner

Företag och privatpersoner som utnyttjar den fria rörligheten på EU:s inre marknad kan få hjälp av Kommerskollegium med att hitta information, lösa problem och påverka lagstiftningen. Läs mer under rubrikerna nedan och i menyn i vänsterkanten.

Solvit löser problem med myndigheter

Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat dig från att ta tillvara dina rättigheter till fri rörlighet kan du vända dig till Solvit. Solvit försöker hjälpa dig att på ett enkelt och snabbt sätt komma till rätta med problemet och det är avgiftsfritt.

Kontaktpunkten för varor tar reda på regler för varor

Företag som söker information om vilka regler som gäller för deras produkt i ett visst land kan vända sig till kontaktpunkten för varor. Servicen är kostnadsfri.

Kontaktpunkten för tjänster samlar information om regler som rör tjänsteverksamhet land för land

Via den webbaserade kontaktpunkten för tjänster kan företag få information om vilka nationella regler som gäller för deras tjänst. Genom kontaktpunkten kan ett företag dessutom ansöka om tillstånd, göra en anmälan eller leta rätt på relevanta myndigheter.

Bevaka och påverka nya tekniska föreskrifter (varuregler)

När ett medlemsland planerar att införa nya regler för en produkt måste de skicka förslaget på remiss inom EU. Företag kan hålla koll på om något EU-land planerar att införa nya regler som rör deras produkter och vara med och påverka reglerna så att de inte hindrar handeln i onödan.

Särskilda rutiner ska följas när en myndighet hindrar eller stoppar en vara

När en myndighet inom EU vill hindra eller stoppa en vara som den anser inte  lever upp till nationella särkrav måste myndigheten följa bestämda rutiner. Ditt företag ska förvarnas och ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Läs mer

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter