Handslag%20SWEPRO.jpg

Välkommen till SWEPRO – Sveriges råd för handelsprocedurer

 

Senaste nytt 

Stort engagemang kring TTIP och förenklade handelsprocedurer

Ett öppnare deltagande, mindre formalia och särskilda teman för varje möte. Det är nya formatet för SWEPRO som i förra veckan samlade ett gäng laddade deltagare.

Läs hela artikeln 


Detta är SWEPRO

SWEPRO är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. SWEPRO:s kansli administreras av Kommerskollegium. I SWEPRO finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59. swepro-k...@kommers.se

Visit:
Kommerskollegium