fartyg_flygplan.jpg

Välkommen till SWEPRO – Sveriges råd för handelsprocedurer

SWEPRO är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. SWEPRO:s kansli administreras av Kommerskollegium.

I SWEPRO finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor. SWEPRO:s ledamöter representerar i dag Utrikesdepartementet, Tullverket, Business Sweden, Sveriges Kommuner och Landsting, Nätverket för Elektroniska Affärer, Transportindustriförbundet, Svensk Handel, Bankföreningen och Internationella Handelskammaren. Ett företag som är medlem i någon av organisationerna i rådet kan väcka en fråga genom sin representant. Det går också att ringa, mejla eller skriva till SWEPRO-kansliet kring en enskild fråga.

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59. swepro-k...@kommers.se

Visit:
kommers_logo