Anneli_Wengelin.jpg

Tillsammans kan vi i SWEPRO göra skillnad

Sverige är det första land i världen som skapade ett formaliserat samverkansforum för handelsprocedurförenklingar. Sedan femtiotalet har SWEPROs deltagare från myndigheter och näringsliv tagit initiativ till förenklingsåtgärder som har effektiviserat företagens globala handel. Bland annat har SWEPRO arbetat för standardiserade handelsdokument, informationsutbyten, rekommendationer och guider. SWEPRO medverkade också till guiden för genomförande av reformer på handelsförenklingsområdet, UNECE:s TFIG.

Kanske viktigast av allt - SWEPRO har bidragit till Sveriges pådrivande arbete för att få in handelsprocedurförenklingar i WTO. Ett fullt ut genomfört WTO-avtal om förenklade handelsprocedurer innebär kostnadsbesparingar för handeln på upp till 10 procent för OECDs medlemsländer och 15 procent för utvecklingsländerna, enligt beräkningar från OECD.

Idag finns de ramverk och verktyg på plats som skapar förutsättningar för handelsförenklingsreformer globalt. Värdefullt för svenska företag och som verkar på en global marknad. Utmaningen nu består i genomförandet. Vi måste jobba på hemmaplan för att fortsätta förenkla och förbättra handelsprocedurerna i Sverige och EU. Vi måste också fånga upp och dela med oss av goda exempel. Förutsättningarna för handeln ändras ständigt och om vi ska fortsätta att driva utvecklingen i frihandelsvänlig riktning behöver vi bygga vidare och utveckla det goda arbete som gjorts hittills. Jag vill nu ta nästa steg, ta SWEPRO in i den nya handelsverklighet som WTO-avtalet om förenklade handelsprocedurer innebär.

Jag känner stolthet över allt det goda arbete som gjorts från svensk sida i syfte att förenkla och underlätta handeln, ett arbete som fått stort genomslag globalt. Och Sverige är fortfarande en viktig aktör på handelsförenklingsarenan. Tillsammans gör vi skillnad!

Anneli Wengelin

Swepro-kansliet, Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. Besöksadress: Drottninggatan 89. Tel. 08-690 48 50. Fax. 08-30 67 59. swepro-k...@kommers.se

Visit:
Kommerskollegium